LiveZilla Live Help

Bioshoes Ayak Kokusuna Kesin �z�m

Ayak Kokusuna Elveda Deyin

Ayak kokusu g�n�m�zde insanlar�n s�kl�kla �ikayet�i oldu�u bir konudur. Ayak kokusu sadece etrafa k�t� koku yaymay�p ba�ta �zg�ven kayb� olmak �zere bir�ok psikolojik soruna yol a�maktad�r. Fakat bu sorun Bio Shoes ile art�k tarihe kar���yor. Tek bir kullan�mda 120 g�n etkisini g�steren Bio shoes terlemeyi ve aya�n hava almas�n� engellmez.

Bio Shoes kutusunda 2 k�rm�z� 2 siyah olmak �zere toplamda 4 adet paket bulunmaktad�r. �r�n�m�z�n kullan�m� basittir.
Yapman�z gereken sadece kutunun i�inden �kan bir k�rm�z� bir siyah paketi ayakkab�n�z�n birine, kalan iki paketi de ayakkab�n�z�n di�er tekine ayakkab�n�n i�ine g�zelce da�tarak bo�alt�n�z. �r�n� kulland��n�z ayakkab� aya�n�zla en az 8 saat kadar temas etmelidir. �lemin tamamlanmas�n�n ard�ndan aya�n�z� iyice y�karayarak temizleyiniz. Art�k aya�n�z 90 g�n boyunca kokmayacakt�r. �r�n�m�z kesinlikle aya�n�zdyaki terlemeyi kesmemektedir. Sadece aya�n�z ve ayakkab�n�zdaki k�t� kokuya sebep olan bakterileri yok ederek koku olu�umunu engeller. Bio Shoes' un test edilmi� etkisi en az 90 g�nd�r. 90 g�n sonunda bakterilerin tekrar olu�tu�u ve ayak kokusuna yeniden neden oldu�u g�zlemlenmi�tir.

Ayak Kokusu Nedir?
Ayak kokusunun ba�l�ca nedeni bakterilerdir. Bakterilerin aya�a yap��mas� sonucunda g�zenekler t�kanmakta ve normal ayak yap�s�n�n bozulmas� sonucunda ayak kokusu yapan bakteriler geli�mektedir.Ayak kokusu bu y�zden ka�n�lmaz bir sorundur.

Ayak Kokusunu Nas�l Yok Edebilirim?
Tabiki bu sorunun yan�t� Bio Shoes. Bug�ne kadar ayak kokusu ba�ka kokularla �rt�lmeye �al���ld�. Fakat hi�biri tamamen bu sorunu ortadan kald�ramad�. Bio Shoes'u bu y�zden sizler i�in �rettik.

Ad� Soyad�:
Telefon:
E-Posta:
Adres:
�l-�l�e:
Adet:
�deme:
.
.

Sizde bir yorum yazın!

Adı Soyadı:
Telefon:
E-Posta:
Başlık:
Yorum:
.

Bioshoes hakkında müşteri yorumları


Sorunmu !!
ayak kokusundan kurtulmak sorunmu çok kolay albitane bio-shoes kurtul slogan nas?l :D ?aka bi yana gerçekden güzel bi ürün te?ekkür ediyorum.
Müşteri Temsilcisi:
Tahsin Bey Biz Te?ekkür Ederiz Ayr?ca Slogan ?çinde Te?ekkür Ederiz.

Gönderen: Tahsin ULUÇALI Tarih:28/01/2011

Selam
Merhaba bir bayan olmama ragmen ayaklar?m çok pis kokuyor fazla gezen biriyim san?r?m yada ayaklar?mda mantar var bilemiyorum birçok defa kurtulmak istedim ama günlük sonuclar beni tatmin etmedi hemen hemen 40 gündür bu ürünle ayaklar?m?n koku sorunundan kurtuldugumu hissediyorum te?ekkür ediyorum.
Müşteri Temsilcisi:
Nergiz Han?m Biz Te?ekkür Ederiz

Gönderen: Nergiz Tok Tarih:28/01/2011

Merhaba
Bio-Shoes ürününe internette rastlad?m hiç akl?mda yokken sipari? ettim ve e?imin ayak kokusu sorununa çözüm bulmu? oldum kendiside mutlu bende mutluyum diyecek ba?ka bir?eyim yok gerçekden güzel ve etkili bir ürün param?n hakk?n? aldigimi dü?ünüyorum.
Müşteri Temsilcisi:
Safiye Han?m Paran?z?n Kar??l?g?n? Aldiginizi Bildirmeniz Ve Bunu Bizimle Payla?tiginiz için Te?ekkür Ederiz.

Gönderen: Safiye Tarih:28/01/2011

Mrb
Mrb ben e?imin ak?am eve geldikden sonra ayaklar?n?n kokusundan çok rahats?zl?k duyuyordum öyleki midem kalk?yordu internette gezerken bu ürüne rastladim ve denedim çok faydas?n? gördüm te?ekkürler.
Müşteri Temsilcisi:
Berrin Han?m biz Te?ekkür Ederiz.

Gönderen: Berrin Tarih:28/01/2011

Selamlar
Merhabalar inan?n bana kendimi evde bile huzursuz hissediyordum bi insan?n ayaklar? o kadarm? pis kokar kendi ayak kokumdan rahats?z oluyordum ne kadar y?kasam temizlesem genede kurtulam?yordum ?imdi ise gerçekden huzur doluyum bu koku hastal?g?mdan 2 ayd?r kurtuldum in? bu ?ekilde devam eder sagolun.
Müşteri Temsilcisi:
Muharrem Bey Biz Te?ekkür Ederiz.

Gönderen: muharrem uzunkol Tarih:28/01/2011

Diğer Yorumları Okumak İçin Tıklayın
Adı Soyadı:
Telefon:
Numaranızı bırakın, en kısa sürede müşteri temsilcimiz sizinle iletişime geçip; bilgilendirsin ve siparişinizi alsın.